گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 458
تاریخ ثبت 1439/02/15
بیدار نگه داشتن اطفال در بین الطّلوعین

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آيا بچه را از زمانيكه متولد ميشود و نوزاد است بهتر است در بين الطلوعين بيدار نگه داريم؟ باتشکرفراوان.
هوالعلیم
باید رعایت سلامتی او را مقدّم داشت.