گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 459
تاریخ ثبت 1439/02/15
تاثیر محیط بر نفس انسان

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با عرض سلام و خسته نباشید.
بنده دانشجو هستم.از وقتی که به دانشگاه رفتم حال معنوی خود را از دست داده ام.دیگر حوصله نماز شب خواندن و حتی نماز صبح را ندارم.و وقتی تابستان در خانه هستم حالم بهتر می شود.آیا این به علت حضور در دانشگاه و محیط مختلط و غیر دینی آن است؟آیا از لحاظ شرعی مانعی برای تحصیل بنده است؟
2 ایا نظر شما این است که در مسایل سیاسی لزومی ندارد شرکت کنیم و یا در دانشگاه در تشکل ها عضو باشیم.
3 حضور در گرو های ایمیلی که خانم ها در آن عضو هستند و فقط در آن تنها صحبت های عمومی می شود چه حکمی دارد؟
هو العلیم
1ـ قطعاً محیط های مختلف در تبدّل حالات انسان بی تأثیر نمی باشند.و اگر ارتباط با افراد مشخص باشد تأثیر کمتری بر انسان وارد می شود.
2ـ شرکت در محافل عمومی بر اساس تشخیص هر فرد و ضرورت و یا نامناسبات می نماید.
3ـ صحیح نیست.