گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 462
تاریخ ثبت 1439/02/15
معیار تشخیص استاد کامل

سلام.
حضرتعالی یکی از اصلیترین و مهمترین روشهای شناخت استاد کامل را در جلسات شرح دعای ابوحمزه ثمالی ،بودن با آن شخص در سفر و حضر و بر انداز کردن و امتحان کردن او ،بیان فرموده اید.
حال برای چون منی چطور امکان چنین کاری وجود دارد؟؟
با تشکر
هوالعلیم
هر فرد به اندازهی فهم و ادراکش مورد خطاب و تکلیف قرار میگیرد.