گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 465
تاریخ ثبت 1439/02/15
توضیح کلمه اللَه اکبر

بسم اللَه الرحمن الرحیم
شما در یکی از کتابهای خود فرموده اید (خلاصه و مضمون کلام حضرتعالی است) نهایت سیر و کمال امم گذشته به پیروی از انبیاء خودشان فناء در توحید «لا اله الا اللَه» است ولی با ظهور پیامبراکرم صلی اللَه علیه وآله این مسئله بالاتر رفته و به حقیقت مفاد « اللَه اکبر» رسیده است، که عبارت است از عوالم بعد از فناء. 1 لطفا این مطلب را توضیح دهید؟ 2 پس چرا در قرآن عبارت« اللَه اکبر» نیامده است؟ ولی «لا اله الا اللَه» آمده است. 3 آیا مرحوم علامه طباطبایی رضوان اللَه علیه بقاء بعد از فناء داشته اند؟ 4 آیا توجه و استمداد از نفوس اولیاء و صلحاء و متقین غیر از ائمه علیهم السلام ممدوح است یا مذموم؟ در قم از حضرت معصومه سلام اللَه علیها کمک بخواهیم یا از اولیاء قبرستان شیخان ؟
هوالعلیم
1 توضیح کلمه اللَه اکبر در همانجا آمده است.
3 بنده از حالات مرحوم علامه طباطبایی رضوان اللَه علیه اطلاعی ندارم.
4 ممدوح است و چه از حضرت معصومه یا سایر اولیاء استمداد مطلوب است.