گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 466
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفسير شعر حافظ

منظور از این بیت حافظ چیست(تعبیر سلوکی آن) ؟
ماه شعبان منه از دست قدح کین خورشید***کز نظر تا شب عید رمضان خواهد شد
هوالعلیم
مقصود ایّام و روزگاری است که سالک می تواند با خیال راحت به ذکر و فکر و خوشی و بیان مطالب بپردازد و از هیچ کس واهمه ای نداشته باشد و مجالس ذکر را بی دغدغه بر پا نماید و زمانی خواهد آمد که باید تقیّه کند و اسرار را از دیگران بپوشاند و سر در گریبان خویش برد و کسی را آگاه نسازد.