گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 467
تاریخ ثبت 1439/02/15
نسبت دروس حوزوی و سلوک

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم برای سیرو سلوک الی اللَه رفتن به حوزه ی علمیه چقدر میتواند به انسان کمک کند؟ یا اصلا لازم است برای سیر و سلوک به حوزه ی علمیه رفت؟ درضمن میتوانم از شما تقلید کنم؟خیلی ممنون.
هوالعلیم
1
نیازی نیست.
2
تقلید نیازی به اجازه ندارد بلکه نیاز به تشخیص دارد.