گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 477
تاریخ ثبت 1439/02/15
آقا شیخ جعفر مجتهدی

نظر شما در مورد احوالات مرحوم شیخ جعفر مجتهدی چیست ؟ آبا حضرت علامه طهرانی و آقا سید محمد محسن با ایشان دیداری داشته اند ؟

لطفا بفرمایید در کجای جلد دوم اسرار ملکوت در مورد شیخ جعفر مجتهدی صحبت شده ؟
هوالعلیم
در جلد دوم اسرار صحبت شده است.