گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 478
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا صفی علیشاه عارف بود؟

سلام عليكم آيا صفي عليشاه از بزرگان فرقه نعمت اللَهيه بوده است؟ و عارف كامل بوده است؟ ديوان اشعار او از نظر شما چگونه است؟
هوالعلیم
خیر از عرفاء نبوده است.