گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 479
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا عرفان نظری پیش نیاز عرفان عملی است؟

سلام لطفا بفرماييد نظر حضرت آقا در مورد استاد حسن زاده آملي چه بوده است ؟ اختلاف مرحوم علّامه طهرانی با مرحوم نجابت شيرازي بر سر چه بوده است ؟ آيا براي سلوك انسان بايد ابتدا سير علمي داشته باشد بعد سير عملي چنانكه برخي از شاگران آقاي حسن زاده مي گويند يا اينكه نيازي نيست ؟ دأب مرحوم علّامه طهرانی در اين زمينه چه بوده است ؟ متشكرم
هوالعلیم
1 بنده نسبت به افراد اظهار نظر نمی کنم رفتار هر شخص بیانگر شخصیّت او است.
2 اختلاف مرحوم علّامۀ طهرانی با شخص مذکور بواسطۀ عدم پذیرش حضرت حدّاد توسط آن شخص یوده است.
3 سیر علمی به معنای اطّلاع بر مبانی و اعتقادات برای هر فرد مفید بلکه لازم است ولی این به معنای الزام بر اطّلاع عمیق و وسیع نیست.