گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 48
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفاوت ميان نفخت من روحی با روحنا در چيست؟

بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم
در ایات 72 سوره صاد و90 سوره انبیاء
تفاوت روحی با روحنا و نفخت با نفخنا چیست ؟
هوالعلیم
معنای روحی در آیه شریفه : فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي ، همان حقیقت ذات احدیت است بدون تنزّل از مقام ذات به مراتب اسماء و صفات . و اما روحنا به معنای ملکی است مقرّب که در بعضی از اخبار از همۀ ملائکه بالاتر ذکر شده است . و اما معنای نفخت تفاوتی با نفخنا ندارد و آن عبارت است همان دمیدن و اعمال اراده تکوینیه که در آیات با تعبیر کُن فیکون وارد شده است .