گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 482
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا شیطان می تواند در رویای انسان تصرف کند؟

1. فرق ميان رؤياي صادق و كاذب چيست ؛ براي مثال ، آيا ممكن است شيطان در رؤياي شخصي كه يكي از امامان معصوم را در خواب مي‏بيند، تصرف داشته باشد ؟
2. با توجه به اينكه انسان به صورت فطري عبادت را دوست دارد، چرا ما از عبادت خود لذت نمي‏بريم ؟
هوالعلیم
بلی ممکن است و لذا فرموده اند شخص باید دارای بصیرت باشد تا تشخیص دهد 2 زیرا عبادت را با آن نحو که فرموده اند انجام نمی دهیم . سال گذشته در بعضی از شبهای ماه مبارک قدری راجع به این مطلب صحبت شد به آن مطالب مراجعه فرمائید.