گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 484
تاریخ ثبت 1439/02/15
میزان خواب روزانه

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم خدمت استاد مکرّم! در مورد خواب شبانه سؤالی داشتم من بیشتر مواقع نمیتوانم از خواب بلند شوم یعنی کمتر بخوابم. یعنی باید روزی هفت الی هشت ساعت بخوابم از طرفی هم با وجود بچه و کارهای منزل از میزان مطالعه و شنیدن سخنرانی و به تبع آن از مشارطه و مراقبه و به خصوص محاسبه کاسته میشود. اولیا خدا و یا علامه تهرانی روزی چند ساعت میخوابیدند که هم به امورات منزل و هم به درس و مباحثه و پذیرفتن شاگرد و جلسات عمومی و خصوصی میپرداختند؟ آیا تغذیه خاصی داشتند؟ یا سعه وجودی ما با آنها فرق میکند؟ من نمیخواهم در آخرت به خاطر خواب هایم دچار تاسف بشوم. لطفا اگر نکته ای است تشریح و توضیح کامل بفرمایید.2 برنامه روزانه مرحوم علامه تهرانی را ذکر کنید؟
هوالعلیم
به هر مقدار که در توان خود دارید به انجام تکالیف بپردازید کافی است.