گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 486
تاریخ ثبت 1439/02/15
باز شدن چشم برزخی

1. بعضي مي‏گويند كه صاحبدلان مي‏توانند آتشِ دهان شخص غيبت كننده را ببينند؛ آيا اين مسئله با ستّار العيوب بودن حضرت حقّ منافات ندارد ؟
2. چرا برخي از نعمت چشم برزخي برخوردارند ؛ ولي ما از آن محروم هستيم ؟
هوالعلیم
ستاریّت مانع از افشای قبائح برای افراد عادی است نه برای مقربین.
2 این مسئله ممکن است برای شما نیز حاصل شود البته در صورت انجام دستورات سلوکی و مراقبه های مخصوص.