گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 487
تاریخ ثبت 1439/02/15
خواب

بسم اللَه الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة اللَه هميشه خواب مي بينم كه يك مرد مرا اذيت مي كند. من احساس مي كنم كه شيطان است. لطفاً به من بگویید چكار كنم كه ديگر از اين خواب ها نبينم؟ با تشكر
هوالعلیم
چیز مهمّی نیست ذهن خود را مشغول نکنید از بین میرود.