گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 491
تاریخ ثبت 1439/02/15
ملاک تشخیص خواب از رویای صادقه

با عرض سلام می خواستم سؤال کنم اگر انسان یک سری وقایع را در خواب ببیند چگونه می تواند بفهمد که آن وقایع خواب بوده یا رویای صادقه؟
آیا برای همه دسترسی به عالم مکاشفه امکان پذیر است یا فقط عده ای خاص می توانند به آن دست پیدا کنند؟
هوالعلیم
باید به اهل خبره مراجعه نمایید.