گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 5
تاریخ ثبت 1439/02/15
علت عدم ذکر نام امیرالمومنین علیه السلام در قرآن

بسم اللَه الرحمن والرحیم
با سلام چرا درقرآن نام حضرت علی(ع) به صراحت به عنوان جانشین پیامبر اکرم برده نشده است.
هوالعلیم
علت این مطلب آن است که امیرالمومنین علیه السلام حقیقت ولایت است و ولایت باطن رسالت و مغزّ آن می باشد. از آنجا که باطن همیشه باید در پشت ظاهر قرار گیرد و ظاهر همچو پوسته و قشری حافظ آن باشد، بنابراین نمی توان این حقیقت را ظاهر و آشکار در قرآن مطرح نمود.
البته روایات و کلمات بزرگان در این باب بسیار است و بنده فقط اشاره ای در اینجا نمودم. و علت اینکه اسم پیامبر ذکر شده است، به جهت این است که پیامبر هر دو جهت ظاهر و باطن را دارا بوده است.
و به همین جهت است که خداوند امیرالمومنین علیه السلام را معیار و میزان حق و باطل قرار داده است و بواسطه او صف منافق از مؤمن متمیّز خواهد شد. و رسول خدا فرمود: ای علی من بر تنزیل قرآن با مشرکین جنگ نمودم و تو بر تأویل قرآن و تأویل فرآن یعنی ولایت امیر المؤمنین علیه السلام.
اگر اسم امیرالمؤمنین در قرآن می آمد که دیگر امتحان و ردّ و قبول افراد معنائی نداشت.