گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 500
تاریخ ثبت 1439/02/15
اذکار مربوط به توبه نصوح جنبۀ عمومی دارد

سلام علیکم
لطفا بفرمایید ان 10 موردی که در پاسخ سؤال برای توبه فرمودید(غسل توبه نماز استخاره 40 روز 500مرتبه استغفر اللَه گفتن و...) مختص ان شخص بوده یا ما نیز می توانیم به این شکل عمل کنیم.
هوالعلیم
این
دستوری
است که بزرگان برای هرکسی که به دنبال تغییر و تحول اساسی در امور زندگی خود است اجازه فرموده اند.
مشاهده دستورات