گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 501
تاریخ ثبت 1439/02/15
استغفار

آیا دستورالعمل استغفار جنبه ی عمومی دارد؟استغفار روزهای بعد هم باید در سجده باشد؟روز اول عمل جمعه باید باشد؟نماز توبه هم در جمعه هست؟
هوالعلیم
استغفار به معنای طلب و در خواست بخشش و محو گناهان از خدای متعال و اراده بر عدم تکرار آنها در آینده می باشد.بنابراینهر کسی که اراده بر حرکت و سیر در مسیر تعالی و ترقّی و سلوک الی اللَه را دارد حتماً باید به چنین کاری اقدام نماید، و این دستور العمل برای عموم افراد می باشد.
مشاهده دستورات