گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 502
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از اینترنت

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
در دستورات توبه اي كه به آن شخص داده بوديد و فرموديد كه عمومي است ، دستور داده بوديد كه حتي در موارد مناسب هم به اينترنت دراين چهل روز مراجعه نشود. آيا اين مطلب شامل سايت متقين و مكتب وحي هم ميشود ؟ باتشكر فراوان.
هوالعلیم
خیر.