گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 505
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از ذکر یونسیه احتیاج به اجازه استاد دارد

سلام علیکم،با عرض پوزش بفرمایید ذکر یونسیه عام است؟چه مواقع و چند بار و در چه حالتی گفته شود؟التماس دعا
هوالعلیم
خیر ذکر خاصّی است و سرِ خود نمیتوان گفت.