گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 506
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا گفتن ذکر یونسیه بدون اجازه استاد اشکال دارد؟

با سلام 1 آیا کسی که هنوزاستاد ندارد می تواند ذکر یونسیه را در سجده بدون عدد مشخصی بگوید؟ 2 انجام این عمل بدون استاد عوارضی (مانند فقر) ندارد؟ التماس دعا
هوالعلیم
بطور کلی قرائت اذکار منوط به تشخیص شرائط فرد است.