گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 51
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفسیر آیه انا لله و انا اليه راجعون

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
باتوجه به آيه "انا لله و انا اليه راجعون" كه بازگشت همه به سوي خداست، پس يعني آنهايي كه در جهنم مخلد هستند هم به خدا برميگردند؟يعني به لقاء اللَه ميرسند؟چطور هم در جهنم مخلدند و هم به خدا برميگردند؟لطفا برايم توضيح دهيد.
شكراجزيلا.
بازگشت به پروردگار به معنای رفع حجاب از چشمان باطن و مشاهدۀ ظهور صفات جمال و جلال خداوند است. انسان تا وقتی در این دنیا گرفتار نفس و تعلّقات و پرداختن به امور دنیوی است چشمش جز ظاهر و مظاهر چیزی نمی بیند.وجود خود را مستقل می پندارد و تأثیر و تأثر را از سلسه موجودات دنیا می پندارد.و علل و اسباب را در همین موجودات می جوید و از علت اصلی غفلت می ورزد، و او را بحساب نمی آورد و به هر کار خلافی دست می زند غافل از اینکه در همین دنیا و در همین حالی که مشغول عمل خلاف رضای حق است در تحت سیطره و هیمنۀ صفات جمال و جلال او است. ولی او بی هوش است و احساس نمی کند. پس از اینکه از این دنیا رفت چشمان برزخی او باز می شود و می فهمد که تمام تفکرات او در دنیا تخیّل و توهمّی بیش نبوده است و قدرت حقیقی و علم حقیقی و حیات حقیقی منحصرا در تحت اراده ذات واحد حق بوده است. هر کجا که می خواسته اعمال می کرده و هر کجا نمی خواسته اعمال نمی کرده