گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 510
تاریخ ثبت 1439/02/15
برنامه سلوک

سلام میخواستم اگه امکانش هست یک برنامه و دستور العمل بمن بدید که وارد سیرو سلوک بشم 2. میخوام اگه خدا بخواد چله بگیرم اگه لطف کنید بمن بگید در این مدت چه اعمالی رو انجام بدم ممنون میشم (دستورالعملی برای چله نشینی)و با توجه به اینکه در گذشته زیاد گناه میکردم اگه لطف کنید ذکری یادم بدید که به ان مداومت داشته باشم تشکر
هوالعلیم.
مرحوم آقا دستورالعملی دادهاند که در مطلع انوار آمده است؛ به آن عمل کنید.