گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 516
تاریخ ثبت 1439/02/15
تسبیحات حضرت زهرا سلام اللَه علیها

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1) آيا اين حرف كه" تا ميتواني تسبيحات حضرت فاطمه سلام اللَه عليها را بگو كه خيلي اثر خوبي دارد. در هر حالي در طول شبانه روز بگو." صحيح است؟ آيا منسوب به شماست؟ 2) آيا فقط بعد از نماز واجب و قبل از خواب شب ميشود گفت و در هيچ حال ديگر نبايد گفت؟لطفا برايم توضيح دهيد.باتشکر.
هو العلیم
خیر باید پس از نماز گفته شود.