گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 517
تاریخ ثبت 1439/02/15
تسبیحات حضرت زهرا سلام اللَه علیها پس از نماز مستحب

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام عليكم
شما در جلسات مخدرات تهران فرموديد كه تسبيحات حضرت فاطمه سلام اللَه عليها فقط بعد از نماز واجب دستور است نه بعد از نوافل.در بعضي از اعمال مفاتيح مثلا زيارت حضرت رسول از راه دور نوشته كه بعد از خواندن نماز زيارت، تسبيحات حضرت فاطمه سلام اللَه عليها را بگو يا مثلا بعد از نماز وتر در نماز شب نوشته كه گفتن تسبيحات حضرت مستحب است. آيا مواردي كه در مفاتيح بعد از نمازهاي مستحبي، استحباب خواندن تسبيحات حضرت را بيان كرده صحيح است؟
هو العلیم
بلی