گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 519
تاریخ ثبت 1439/02/15
تقويت مرافبه

با عرض سلام ؛
بسیار پیش می آید که مطالب مهم را فراموش کرده و یا نادیده می گیرم لطفاً بفرمایید برای افزایش دقت به خصوص دقت در مراقبه چه باید کرد؟
هوالعلیم
بینش و اطلاع در کیفیت مراقبه تأثیر بسزائی دارد ، بطور کلی ابتدائاً باید حدود و ثغور یک موضوع برای انسان روشن باشد تا اهتمام به انجام و يا ترکش ممکن گردد.