گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 521
تاریخ ثبت 1439/02/15
توجه به نفس

سلام علیکم خواهشمند است نحوه توجه به نفس را بفرمایید و ایا توجه به عدم در مکتب اخوند ملا حسینقلی همدانی همان توجه به نفس است ؟
هوالعلیم
در توجه به نفسانسان دفع خواطر می کند و درون خود را جستجو می کند،درونی که عاری از افکار و تصوّرات و توهمات و صفات می باشد بدون هیچ گونه تعلّق و ارتباط با مبدأ و مکانی امّا توجه به عدم یعنی انسان خود و همه مخلوقات را فانی و نیست ببیند و فقط ذات پروردگار را موجود و حیّ فرض کند.