گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 522
تاریخ ثبت 1439/02/15
توجه به نفس در هنگام سکوت

با عرض معذرت به ما گفته اند در هنگامی که صمت دارید به نفس خود توجه کنید خواهشمندم بفرمائید توجه به نفس یعنی چه؟
بسم اللَه الرحمن الرحیم
توجه به نفس در ابتدا بمعنای تجرید ذهن و خالی کردن آن از همه خطورات و تخیلات است و انسان پس از مدتی می تواند قدرت بر اختیار گرفتن ذهن خود را پیدا نماید البته پس از این مرحله مراتب دیگری نیز وجود دارد.