گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 523
تاریخ ثبت 1439/02/15
توقف و استراحت در هنگام قرائت دعا

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
اگر در بین بعضی از دعاها خسته شدیم(مثل دعای عرفه،دعای کمیل و...):
الف) آیا میشود استراحت کنیم و بعد ادامه دهیم؟
ب) اگر میشود در بین دعا استراحت کنیم آیا در این استراحت، حرف زدن یا انجام کار دیگری جایز است؟
شکرا جزیلا.
هو العلیم
1ـ اشکال ندارد
2ـ بهتر است صحبت نکنید .