گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 525
تاریخ ثبت 1439/02/15
چگونه امام را ناظر اعمال خود بدانیم

سلام.
چطور ميتواند انسان در همه حال امامش را ناظر بر خوده ببيند , و حضور ايشان را درك كند؟لطفا جواب كامل و دستور عملي به بنده بدهيد.
با تشكر
هوالعلیم
مثل اینکه خدا را ناظر میبیند.