گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 526
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیّت قرائت ادعیه و زیارات

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1. آیا در دستورات عمومی هم خواندن سوره یس بعد از نماز صبح میباشد و هم دعای صباح یا یکی از آن دو به دلخواه؟
2. آیا خواندن سوره یس با زیارت عاشورا(در روزهایی که زیارت عاشورا دستور داریم بخوانیم) تنافی دارد؟
3. کلا هر زیارتی که مربوط به امام حسین است (زیارت اربعین، زیارتهای ایشان در روزهای مختلف)، با دعای صباح تنافی دارد یا فقط زیارت عاشورا؟
هوالعلیم
1 هر کدام باشد خوب است و اگر هر دو باشد چه بهتر.
2 زیارت عاشوراء کفایت می کند و نیز سایر زیارتها از دعای صباح کفایت می کند.