گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 53
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفسیر حروف مقطّعه کهیعص

سلام علیکم تفسیر آیه اول سوره مریم {کهیعص} چیست؟ آیا درست است که میگویند تفسیر آن در مورد حادثه کربلاست؟
هوالعلیم
تفسیر این حروف هنوز بدرستی روشن نشده است. گر چه در بعضی از اخبار چنانکه ذکر کردید به حادثه کربلا اشاره شده است.