گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 535
تاریخ ثبت 1439/02/15
ذبح گوسفند

سلام علیکم با احترامات فراوان به عرض میرسانم در کتاب مطلع انوار در یکی از عناوین کتابهای حضرت علامه که مورد معرفی قرارگرفته شده بود در خصوص عدم جواز ذبح گوسفند بر سر در خانه و جلوی جنازه آمده است، حال بنابراین آیا ذبح گوسفند برای ماشین نو و خانه نو جایز می باشد یا خیر؟ با تشکر از حسن توجه شما
هوالعلیم
اشکال ندارد.