گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 536
تاریخ ثبت 1439/02/15
ذبح گوسفند در درگاه خانه جدید

حضور استاد بزرگوار ایت اللَه سید محمد محسن تهرانی سلام علیکم
در صفحه 453 کتاب آیت نور در شماره 42 نظرمرحوم علامه را مبنی بر استحباب عقیقه و اضحیه و عدم جواز ذبح گوسفند در درگاه خانه تازه و در جلوی جنازه و مشابهه ذکر شده است با توجه به این مطلب آیا ذبح گوسفند هنگام نقل مکان به خانه جدید اشکال دارد؟
هوالعلیم
اشکالی ندارد.