گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 537
تاریخ ثبت 1439/02/15
اجازه ذکر

بنده در یکی از روستاهای شهرستان اردبیل زندگی می کنم و علاقه مند به سیر وسلوک هستم و کتابهایی در این زمینه مطالعه کرده ام و دسترسی به استاد و عالم ندارم تا در مورد اذکار از ایشان اجازه بگیرم. بنده مایلم بدانم چگونه و از چه راهی می توان اجازه ذکر را دریافت کرد؟
هوالعلیم
کتابهای مرحوم والد رضوان اللَه علیه را مطالعه کنید انشاءاللَه فتح باب خواهد شد.