گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 539
تاریخ ثبت 1439/02/15
احیای قلب

سلام علیکم
چکار کنیم که قلبمان زنده شود و معرفت پیدا کنیم و اعمال و کارهایمان فقط از روی دانسته های عقلی نباشد؟ و اگر مطالعه میکنیم روح و جانمان زنده شود نه اینکه فقط چندروزی در ذهن باشد و بعد فراموش شود. آیا علت این حالت اثر گناهان گذشته است؟ یا اشتباه و خطایی در اعمال و رفتار روزانه؟یا خواطر؟ چه کنم؟
هوالعلیم
در مراقبه جدّی و ساعی باشید.