گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 546
تاریخ ثبت 1439/02/15
استغفار

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
وقتي شوهر در شب امر ميكند كه به بيرون برويم و ما اطاعت كرده وميرويم يا غذاي بيرون از منزل ميخرد و ما براي ناراحت نشدنش ميخوريم:
1) آيا باز آن آثار كدورت بر ما مترتب ميشود؟
2) آيا نيازي به استغفار مياشد؟ چند مرتبه؟
باتشکر فراوان.
هو العلیم
1ـ خیر
2ـ استغفار همیشه خوب است.