گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 548
تاریخ ثبت 1439/02/15
اعتباری یا حقیقی بودن نیت

سلام عليكم , آیا نيت كه يك سوم دين است يك امر اعتباري است يا يك امر حقيقي ؟ در صورت امكان مشروحاً توضيح فرماييد.
هوالعلیم
نیت و قصد نه تنها امری اعتباری نیست بلکه اصل و ریشه و حقیقت و مغز و واقعیت انسان و کردار اوست و بدون آن عمل اصلاً ارزشی ندارد و فعل انسان مانند رُبات خواهد بود و در این زمینه چه از آیات قرآن و چه از روایات آنقدر وجود دارد که شاید کمتر موضوعی به این حجم در کتب اعتقادی ما وجود داشته باشد و روایت صریحه : (و لکل امر ، ما نوی) ، شاهد این مطلب است.