گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 55
تاریخ ثبت 1439/02/15
تقدیس سرّ به چه معنا می باشد؟

1سلام عليكم
تفسير "تسنيم چطور است؟
2 آيا ميتوان آن را تكمله تفسير الميزان ناميد؟
3 آيا مرجع حضرتعالي مي باشد؟
4 اگر در مورد مرحوم علامه طهراني جمله قدس سره بگوييم،منظور از "تقديس سِرّ" چيست و به طور كلي "سرّ" منظور چيست؟
هوالعلیم.
1ـ بنده تا کنون به این تفسیر مراجعه نکرده ام و اطلاعی از آن ندارم.
2ـ سرّ به ارتباط و پیوند انسان با خدای متعال گفته میشود؛ یعنی همان جهت ربطی نفس با خدای متعال. سرّ هر شخصی یعنی حقیقت نهفتهی درون که با مبدأ خود مرتبط میباشد و تقدیس آن به معنای پاک و زلال بودن و از شوائب کثرت و تعلّقات به ما سوی اللَه منزّه بودن است.