گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 550
تاریخ ثبت 1439/02/15
افزایش ظرفیت وجودی و سعه صدر

خدمت با سعادت حضرت آیت اللَه حسینی طهرانی دام ظله.
سلام علیکم
از حضور شما دو سؤال داشتم :
1.چه چیزی باعث می شود که انسان عموما و سالک خصوصا در تمامی شئون علمی و عملی اش صداقت را رعایت کند؟
2.برای اینکه ظرفیت و سعه صدر انسان افزایش یابد ، باید چه مشی ای را اتخاذ کرد؟
هوالعلیم
1 این مطلب به خود انسان و نیّت و هدف او بر می گردد. و سعۀ در ظرفیت به واسطه مراقبه حاصل می شود.