گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 553
تاریخ ثبت 1439/02/15
حصول نیت صادق در سیر و سلوک الی اللَه

مرحوم علامه طهراني (رضوان اللَه تعالي عليه) در کتاب روح مجرد در صفحه 33 چاپ سوم در ضمن تحقيقي " راجع به سير و سلوک افراد در اديان و مذاهب مختلفه و نتيجه مثبت يا منفي آن در وصول به حقيقت است و غرض ديگري را با اين نيت مشوب نمي سازند که نهايتا اين افراد به فنا در ذات حق مي رسند و گروهي که در نيتشان پاک نيستند و در سير و سلوک به جهت دواعي نفسانيه وارد شده اند. اين گروه ابدا به مقصود نمي رسند " و حقير ذره اي شک ندارم که جزء دسته دوم هستم . انسان چه کاري مي تواند بکند که جزء گروه اول قرار بگيرد. چون حقير احساس مي کنم همه مشکلاتم به خاطر همين نيت است و هر وقت کمي عمل کردم به مطالب بزرگان و اثر آن را مشاهده کردم ونفسم حض خود را دريافت کرد دفعتا همه چيز را رها کردم ... يعني انسان چکار مي تواند بکند که نيتش را تغيير بدهد؟
هو العالم
بر سر تربت ما چون گذری همّت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد شد همه چیز با همّت به نهایت می رسد و بدون آن مطلب ناقص و بی فرجام خواهد بود. آیه شریفه می فرماید: الّذینَ قالوا رَبّنا اللَهُ ثُمّ استَقامُوا تَتَنَزّلُ عَلَیهِمُ المَلئکۀُ ألّا تَخافُوا وَ لا تَحزَنُوا و أبشِرُوا بِالجَنّۀِ الّتی کُنتُم تُوعَدوُن در بسیاری از افراد حلاوت اشتغال به ذکر الهی و انجام برنامه های سلوکی برای مدّتی آنان را سرخوش و مسرور می سازد و نفس و قلب از این التذاذ روحانی مسرور و نسبت به ادامه سیر شائق می شوند و برای برخی از ابتداء آن شوق و رغبت و حلاوت وجود ندارد بلکه باید بواسطه مجاهده نفسانی و مبارزه با نفس، انسان به راه و طریق ادامه دهد و از امور صارفه دلسرد نشود و فراز و نشیب زندگی و اشتغال به کسب و کار او را در مسیر سلوک سست نکند و از مطالبی که برای ازدیاد شوق و عشق و رغبت، بزرگان در کتب خود ذکر کرده اند، بهره ببرد.