گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 554
تاریخ ثبت 1439/02/15
حفظ آرامش یا ارتباط با افراد

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
اگر بدانيم تلفن را جواب دهيم يا به فردي زنگ بزنيم و يا ارتباط داشته باشيم ،آرامشمان بهم ميخورد در صورتيكه ممكن است دلش بشكند آيا ميتوانيم در مواقعي كه احساس ميكنيم آرامشمان بهم ميخورد با او ارتباط نداشته باشيم؟(ولو اينكه دلش بشكند؟)
با تشكر فراوان
هوالعلیم
فرهنگ ارتباط بوسیله تلفن باید در میان مردم روشن و تبیین شود.دلیلی ندارد که انسان زندگی و استراحت خود را بخاطر این مسئله مخدوش نماید و اگر قرار است با ورود تکنولوژی آرامش و فراغ خاطر انسان ضربه پذیرد پس خوش به حال گذشتگان که از این تکنولوژی محروم بودند.