گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 558
تاریخ ثبت 1439/02/15
خواستگاری

سلام علیکم پسرم 22ساله است و سال اول فوق لیسانس می باشد خودش به دلیل اینکه درسش تمام نشده فعلا تمایلی به ازدواج ندارد1 وظیفه شرعی من و پدرش چیست؟
2 من و پدرش تمایل داریم از تهران به قم بیاییم وسکونت کنیم ولی پسرمان دانشگاهش در تهران است وظیفه شرعی من و پدرش چیست؟
3 چطور انسان در معرفت نفس میتواند توجه به خود کند؟
4 چگونه می توانیم طلب را در خود زیاد کنیم؟
5 صله رحم در مورد فامیل نامحرم مثل پسرعمو،پسرخاله و..چگونه است؟
هوالعلیم
1 مسأله ازدواج باید با شرائط مساعد تحقّق پیدا کند.
2 اگر چنانچه دور شدن شما از او در سیر و رفتارش تاثیر بگذارد مناسب نیست.
3 این مسأله با نفی خواطر حاصل می شود.
4 این مطلب با مطالعه بیشتر و فهم و معرفت بیشتر از راه و موقعیّت خود حاصل می شود.
5 برای زن در این موارد الزامی نیست.