گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 559
تاریخ ثبت 1439/02/15
خودشناسی

با سلام
میخواستم از خدمتتون خواهش کنم که درباره خودشناسی و راههای شناختن خود و علت اهمیت زیاد آن در سلوک(هدف از آن) و اینکه کسی که تا حدی به آن رسیده چه خصوصیاتی در انتخاب مسیر زندگی خود دارد توضیح دهید.
هوالعلیم
خودشناسی همان طریق خداشناسی است که به واسطهی تربیت نفس به دست استاد خبیر تحقق پیدا میکند و راهی جز این وجود ندارد.