گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 56
تاریخ ثبت 1439/02/15
توضیح راجع به اندکاک کوه در جریان حضرت موسی

سلام علیکم.حضرت استاد در جلسه749 اسفار می فرمایند بحث اندکاک کوه در تجلی حضرت حق و بیهوش شدن حضرت موسی (ع) نه اینکه کوه در خارج مندک شده باشد بلکه در نفس ایشان , آن جبلانیت و استقلال اندکاک یافته است. حال سئوال اینجاست آیا در این صورت از ظهور آیه رفع ید ( البته با برداشت معنوی تناقضی ندارد) نخواهدشد؟
هوالعلیم
آیه ظهور در انمحاء و نیستی دارد و آن دارای مراتب است، در حقیقت صورت مثالی کوه دکّ و نابود شده بود و این مرتبه ای از مراتب دکّ و محو است و منافاتی در بین نیست.