گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 560
تاریخ ثبت 1439/02/15
خویشتن داری

با عرض سلام. با این وضع ناهنجار و اسف بار بی حجابی و بد حجابی در شهر تهران و وجود انواع وسایل گمراه کننده ، چگونه می توانیم چشمان خود را کنترل کرده و گناه نکنیم و خویشتن دار باشیم خواهشمندم راهکار مناسبی در اختیار من قرار دهید
هو العالم
مثلی است معروف که گفته اند : خواستن و توانستن.
این توصیفی که شما از موقعیت طهران و نیز از برخی شهرها دارید بیش از آنچه ما در زمان شاه شاهد بودیم نیست. توسعه فحشا و فسادِ ظاهر در زمان سابق قابل مقایسه با زمان حاضر نیست. در همان زمان ما زندگی می کردیم و برحسب استطاعت به تکالیف التزام داشتیم.
انسان برتر از شرائط و اقتضائات محیط و اطراف است ، واگر بخواهد می تواند خود را از تأثیرات سوء محیط محفوظ بدارد.
اگر مانسبت به عواقب سوء و نتایج بی مبالاتیها مطلع و آگاه بودیم هیچگاه خود را در معرض و مرآی امور خلاف و انحراف قرار نمی دادیم.
بزرگان اهل معرفت پیوسته امر به مراقبت برای سالک در هر شرائط و هر لحظه می نمودند و او را متوجه سرمایه از دست رفته و غیر قابل بازگشت نسبت به اهمال و سهل انگاری در این مسئله می نمودند.