گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 561
تاریخ ثبت 1439/02/15
درخواست راهنمائی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم امثال بنده حقیر و سراپا گناه گاهی برایمان حالاتی پیش می آید و مثلا با شرکت در دعاها و جلسات نسبت به اخلاق و عرفان و مسائل سیر و سلوک بسیار اهمیت می دهیم و متاسفانه پس از مدتی دوباره خسته می شویم و همه چیز را کنار می گذاریم...و باز به همین صورت...
آقا جان لطفا راهنمایی مان فرمایید و از دعای خیر فراموشمان نکنید.
هوالعلیم
راهنمائی همان مطالبی است که برای افراد بیان می کنیم مطلب اضافی نیست.