گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 562
تاریخ ثبت 1439/02/15
دستورات عمومی سیر و سلوک

سلام
در پاسخ سؤالی در مورد وصی سلوکی علامه مرقوم فرموده اید:طبق فرمایش خود آن بزرگوار کسانی که به دستورات و مبانی ایشان معتقد و عامل باشند قطعا خداوند برای آنان فتح باب خواهد نمود.
خواهشا و ملتمسا دستورات و مبانی ایشان را ذکر بفر مایید.لا اقل دستورات سلوکی عمومی ایشان را ذکر بفرمایید
هوالعلیم.
در جلد دوم اسرار ملکوت ذکر شده است.