گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 563
تاریخ ثبت 1439/02/15
دستیابی به لقاء خدا

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. چگونه می توان به این مهم دست یافت؟ با تشکر
غايت راه وصول به پروردگار همين مسئله است. رفض خود ديدن و تعيّن و بدور انداختن محوريّت شخصي و عبور از انانيّت و بدون اين مسئله سير و سلوكي انجام نپذيرفته است. تمام دستورات سلوكي براي رسيدن به اين نقطه است و سالك اگر با قدمي راستين و همتي عالي و توكل بر لطف و عنايت خداي متعال و استمداد از انفاس امام عصر عجل اللَه فرجه الشريف و دستگيري آن حضرت به اين مهم بپردازد لطف و توفيق الهي شامل حال او خواهد شد و اگر در انجام تكاليف سستي نمايد و مطالب را سرسري تلقّي كند و در مراقبه كوتاهي ورزد راه به جائي نخواهد برد .