گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 566
تاریخ ثبت 1439/02/15
راهکار جلوگیری از خطورات

با عرض خسته نباشید انسان چگونه می تواند از وسواس فکری و تکرار افکار ناخوشایند در ذهن به صورت ناخودآگاه رهایی یابد؟
هو العلیم
هر بار که خطور خلافی حاصل شد ذهن خود را منعطف به امور دیگری بنماید و از برخورد با اموری که موجب تقویت تخیّل و توهّمات است دوری کند.